تاریخ: 1394/05/14
زن شگفت انگیز است
انتشار : 1394/05/14


به گفته یکی از بزرگان: زن اگر پرنده آفریده میشد حتما " طاووس " بود ..
اگر حیوان بود حتما " آهو " بود ..
اگرحشره بود حتما " پروانه " بود ..
او انسان آفریده شد .. تا خواهر باشد و مادر باشد و عشق ..
زن چنان بزرگ است که
خداوند وعده زنان بهشتی را به مردان مؤمن در بهشت داده است...
زن با احساسترین موجودات خداست تا حدی که یک گل او را راضی میکند
و یک کلمه او را به کشتن می دهد
پس ای مرد مواظب باش .. 
زن از سمت چـپ تو نزدیک به قلبت ساخته شده تا او را در قلبت جا دهی .. 

✔ شگفت انگیز است ... 
زن در کودکی درهای بهشت را به روی پدرش میگشاید .. 
درجوانی دین شوهرش را کامل میکند .. 
و هنگامی که مادر میشود بهشت زیر پای اوست .. 
قدرش را بدانید!

http://www.cloob.com/banovanemosalman
نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت