تاریخ: 1394/05/16
تحریم کن!
انتشار : 1394/05/16


در هیچ اساس نامه ای
حق تماشای تو به رسمیت شناخته نشده!
خیالت تخت
تحــریم کــن!
چادر بکش به تمام چشم ها
برنامه صلح آمیزی در کار نیست..


http://www.cloob.com/hejab_efaf

 نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت