تاریخ: 1394/05/27
جنگ رنگ
انتشار : 1394/05/27فهمیدم جنگ های جهان سر رنگ بود
رنگ نفتی که سیاهی رنگش جنگ به پا میکرد
شک ندارم بازهم جنگ ها سر رنگ است
اما جنسش فرق میکند
دیگر آن سیاهی سیاهی نفت نیست
جنگ جنگ سیاهی چادر توست

http://www.cloob.com/sofreh_asmani
 نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت