تاریخ: 1394/12/01
قدیسه
انتشار : 1394/12/01
عکس و تصویر از نگاه غرب حجاب ظلم به زن مسلمان است اما زن مسیحی یک قدیسه است.از نگاه غرب حجاب ظلم به زن مسلمان است
اما
زن مسیحی یک قدیسه است.

http://www.wisgoon.com//
نظرات:
بازدید ها: 0

 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت