تاریخ: 1394/01/30
زیبایی حجاب
انتشار : 1394/01/30
نزديک،اما دور از دسترس ...

بی عشوه ولی دلربا ...

اوست معلم وقار در قله ی بی نيازی ...

هر خارو خسی عاشقش نمی شود و زيباييش را هر دلی لمس نميکند ...

او پيش از انتخاب شدن انتخاب ميکند و پيش از معشوق شدن عاشق ميشود ...

با زيرکی گوی عقل را از کنار ديو هوس می ربايد ...

او همان دختر عفيف و در پس پرده ی حجاب است..!نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت