تاریخ: 1394/02/03
دل نوشته
انتشار : 1394/02/03
می توانستی..
آفرین به تو ای دختر
آفرین بر توکه چشمان زیبایی داری ولی آنهارا به روی زمین می اندازی تا با نامحرمی چشم در چشم نشوی..
آنقدر چشمانت زمین را نگاه می کنید که دل زمین را به لرزه در می آوری،
با اینکه اندامت زیباست ولی آن را از چشم حوس بازان می پوشانی
می توانستی آنها را مثل خیلی ها در معرض دید تماشاچیان بگذاری
چهره ات تا به حال هیج قلم موئی به خود ندیده است! می توانستی مثل خیلی ها آن را هفت دست قلم آرایش کنی مثل تابلوی نقاشی!می توانستی دلبری کنی ولی دلبری خدارو کردی!می توانستی پیاده روهای شهر را از صبح تا شب متر کنی و محبت گدایی کنی!ولی تو محبت را جایی دیگر دیدی!می توانستی خراب باشی ولی از سالم هم سالم تری!می توانستی کافی شابها ،پارکها،سینماهارا با پسران بچرخی ولی باخود وخدای خود چرخیدی
می توانستی شرمنده شهدا باشی ولی الان افتخاری ....
بگذار بگویم همه بهت می گویند خشکه مقدس و یا امل ویا هرچی دختر عشقیه زیره چادر مشکیه!!!!!
بگذار بگویند هیچ عیبی ندارد....ولی این رابدان از کسانی که دم از مردی میزنن مرد تری....نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت