تاریخ: 1394/03/13
.:: مواظـب رسـالتـمـآن بآشـیم ::.
انتشار : 1394/03/13


هـیــچ میـدآنــی نگــآه هآی دیـگــرآن بـه
"مـآ "ی چــآدری مـوشــکــآفآنه تر است تآ نگــآهـشــآن به دیگــری...؟
و انتـظـآرآتشآن نـیــز هــم متفـآوت تر است
از "مـآ"ی چــآدری تآ اوی غــیر...
"مـآ"ی چــآدری ، حــوآسـت جـمع بآشـد
کــه هــر کــوتـآهـی از سـمت مـآ ، نسـبت دآده مـی شــود
به دیـن از طـرف دیگــرآن...

.:: مواظـب رسـالتـمـآن بآشـیم ::.


http://www.cloob.com/c/hejab_efaf/118674448نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت