تاریخ: 1394/03/21
خواهرم ! مراقب باش
انتشار : 1394/03/21خواهرم!!! 
.
بعضی چشم ها منتظر یک جرقه اند ؛ تا جامعه را به آتش بکشند؛ 

مراقب باش رفتارت جرقه آفرین نباشد ..


http://www.hammihan.com/post/6101212نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت