تاریخ: 1394/04/02
حیا....
انتشار : 1394/04/02
عکس و تصویر باران میبارد... چادرت خیس میشود... گِلی میشود... چه اهمیتی دارد؟ وقتی


باران میبارد...
چادرت خیس میشود... گِلی میشود...
چه اهمیتی دارد؟
وقتی "حیا و عفافت" نه خیس میشود و نه گِلی.. 
http://wisgoon.com/pin/3929922/
نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت