تاریخ: 1394/04/02
سادگی
انتشار : 1394/04/02

خـواهـــرم !!!
سادگــی را زیـــور خویــش سـاز
تـا محتــاجِ نـــگاه دیــگران نباشــــی
چــرا که زنانِ جـــلوه گــر فقیـــرِ نگاه دیگرانند ...
http://www.hammihan.com/post/5555044نظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت