تاریخ: 1394/04/02
یک داستان واقعی...
انتشار : 1394/04/02


هـوا گــرم بـود ...
نسـیمی مُـلایـم میـوزیـد ...
چه هـنری بـود رقـص بلـونـدی هایت در هـوا
چه خنـک میـشـدی بـا آن آســتیــن كـوتــاه
چه جـذاب بـودی بـا آن عـشـوه و خـنده هـا
كــنارم نشـستـه بـودی و حــس نکـردی ...!
لـذت مــــرا ... 
وقـتی راننـده ؛
مـرا " خـانـوم " خـطاب كـرد
و تـو را " خـانــومـی ! "
http://www.cloob.com/sky.girlsنظرات:
بازدید ها: 0
نظرات

پست نظرات
نام:


ایمیل:


عنوان:


نام سایت:


نظرات:

كد: 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت