تاریخ: 1394/10/21
انتشار : 1394/10/21نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/10/20
انتشار : 1394/10/20نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/10/07
انتشار : 1394/10/07نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/09/29
انتشار : 1394/09/29نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/09/19
انتشار : 1394/09/19نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/09/15
انتشار : 1394/09/15نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/09/08
انتشار : 1394/09/08
تاریخ: 1394/09/06
انتشار : 1394/09/06نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/09/02
انتشار : 1394/09/02
تاریخ: 1394/08/30
انتشار : 1394/08/30
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/25
انتشار : 1394/08/25نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/23
انتشار : 1394/08/23نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/20
انتشار : 1394/08/20نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/05
انتشار : 1394/08/05


دقت کردین رفتن به ترکیه، کانادا، پاریس و...هزینه ای نداره ولی رفتن به مکه و کربلا خیلی پر خرجه و بجاش بهتره صرف فقرا بشه!

دقت کردین سر یه وعده شام ده نوع غذای رنگارنگ گذاشتن اسراف نیست ولی به نیت امام حسین سفره انداختن ریخت و پاش محسوب میشه؟

دقت کردین رفتگرایی که آشغالای ورزشگاه آزادی و سواحل دریاها و...... رو جمع میکنن اصلاً گناه ندارن ولی همونا وقتی روز تاسوعا و عاشورا آشغال جمع میکنن خیلی مظلوم میشن و هزار تا شبکه و برنامه داد مظلومیتشون رو سر میدن؟

دقت کردین کباب کردن گوشت گوسفند تو تموم تفریحات و جشنها و عروسیها پای ثابته ولی همچین که عید قربان و محرم میشه یهو گوسفندا، کشتنشون خشونت محسوب میشه؟

مراقب باشیم با انسانیت ما ، با تمام اعتقادات نهادینه شده از کودکی ما و با همه باورهای خوب ما با این کلمات بازی نکنند...
http://www.cloob.com/cdf/golbaranنظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/08/04
انتشار : 1394/08/04
تاریخ: 1394/07/27
انتشار : 1394/07/27نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/07/25
انتشار : 1394/07/25
تاریخ: 1394/07/09
انتشار : 1394/07/09نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب
تاریخ: 1394/05/21
انتشار : 1394/05/21
تاریخ: 1394/05/19
انتشار : 1394/05/19
نظرات:
بازدید ها:
ادامه مطلب

  1  2  3  4


 
 

 
End Cod mouse By doostqurani.i
 

تصویر ثابت