قدیسه

عکس و تصویر از نگاه غرب حجاب ظلم به زن مسلمان است اما زن مسیحی یک قدیسه است.از نگاه غرب حجاب ظلم به زن مسلمان است
اما
زن مسیحی یک قدیسه است.

http://www.wisgoon.com//

گروه: گالری تصاویر

تاریخ: 1394/12/1

 

-------------------------------

SHBlog.Ir - © 1394